Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
 
HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE:
 
REKISTERIN NIMI
Rock’n Style parturi-kampaamon palvelutarjoaja
 
REKISTERIN PITÄJÄ
Parturi Kampaamo Rock’n style
Hämeenkatu 14 L 6
20500 Turku
Y – tunnus 1775325-2
rokkenstail@gmail.com
0405966641

 
REKISTERÖITYMINEN
Parturi-kampaamon sähköisesti (sähköposti tai Timma) tai puhelimitse verkkosivuilla esiintyvän numeron kautta tehtyjen ajan varausten tekemisen edellytyksenä on kerätä asiakkaalta nimi tiedot sekä mahdollisesti puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Paperinen liiketilassa sijaitseva asiakaskortisto, johon kirjataan käytetty väriaine, muut mahdolliset käytetyt aineet, käytetyn tuotteen erittely, vahvuus ja vaikutusaika tai mahdolliset allergiatiedot on vapaaehtoinen tietokantaamme rekisteröityminen asiakkaalle ja asiakkaalta kysytään aina henkilökohtaisesti suostumusta tähän asiakasrekisteriin. Mikäli asiakas ei anna suostumustaan tähän rekisteröintiin, ei häneen liittyviä tietoja saada kirjattua ja siten ei voida taata jatkossa asiakkaalle hänen mahdollisesti toivomaansa aiemman kaltaista käsittelyä.
 
REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Parturi-kampaamon ajanvarauksen yhteydessä kirjattavat tiedot kerätään ylös ajanvarauksen perusteena, väri, aine tai allergiatiedot (asiakaskortisto) ovat asiakkaalle vapaa-ehtoinen lisä palvelun yhteyteen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Rock’n Style parturi-kampaamon asiakkaiden asiakasrekisterin ylläpitäminen ajan varausten käsittelyssä ja väri, aine ja allergia tietojen keräämisessä jatko käsittelyjä varten sekä verkkokaupan asiakkaiden tietojen rekisteröinti tilausten toimitusta, arkistointia, käsittelyä ja seurantaa varten.
Kaikissa yrityksen ylläpitämissä rekistereissä henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisteritietoja käytetään vain Rock’n Stylen omissa rekistereissä. 
 
REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:
Rekistereihin kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot: Parturi-kampaamon rekisterit: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, tiedot mahdollisista väri-/aineallergioista sekä asiakkaan sähköpostiosoite mikäli hän varaa ajan palveluun sähköpostitse.
Kaikki tässä asiakirjassa mainitut; nimi, puhelinnumero, osoite ja sähköposti tiedot kerätään suoraan asiakkaalta tai lapsen tai toisen puolesta asioivalta henkilöltä, värien/aineiden tiedot kirjaa ylös palvelun tehnyt henkilö asiakkaan suostumuksella.
 
YKSITYISYYS, TIETOSUOJA JA TIETOJEN LUOVUTUS
Rock’n Style:n kaikki asiakastiedot ovat aina luottamuksellisia eikä niitä luovuteta/myydä ulkopuolisille tahoille (ainoastaan mahdollisissa perintä tai laskutus tilanteissa, jolloin niitä käytetään ainoastaan ko. käyttötarkoituksiin).

Rock’n Style ei kuitenkaan vastaa tietojen pakonomaisesta luovutuksesta mikäli ne joutuvat ulkopuolisille tahoille rikollisin keinoin tilanteissa, joissa yrityksen suojattuun yhteyteen taikka palvelimeen tehtäisiin tietomurto tai mikäli toimitiloihin tapahtuvan rikoksen seurauksena tiedot joutuisivat ulkopuolisille. Tällaisissa poikkeuksellisissa tapauksissa kuitenkin asiasta tehtäisiin rikosilmoitus ja tutkinta siitä kenelle ja miten tiedot ovat joutuneet ulkopuolisille tahoille ja tietoja havitellut taho pantaisiin vastuuseen teoista.
Asiakkaiden tiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä kaikista edellämainituista rekistereistä (poislukien edellämainittu tilanne rikollisin keinoin hankituista tiedoista, jolloin tietoja ei olisi enää mahdollisesti mahdollista poistaa pysyvästi ulkopuolisilta rikollisilta tahoilta).
 
TARKASTUS- JA KORJAUSOIKEUS
Asiakas voi tarkastaa tai korjata hänestä rekisteriin talletetut tiedot kirjallisesti asiakkaan itse allekirjoittamalla pyynnöllä.